Checklista: Planera en lyckad kick-off.

Om du vill få en riktigt lyckad kick-off är planering A och O. Den här checklistan hjälper dig att planera nästa kick-off som ett riktigt proffs! Använd checklistan som ett arbetsdokument vid planering för att inte missa viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Några av de punkterna och underfrågorna vi tar upp är:

  • Formulera ett tydligt mål & syfte med kick-offen.
    Vad är syftet med kick-offen? Vilka mål vill vi uppnå? Vad ska våra medarbetare tänka, veta, tycka efter kick-offen?
  • Välj en plats som ger både hjärnan och kreativiteten en kick.
    Vilka visioner, känslor och attityder vill vi förmedla med hjälp av platsen vi väljer? Vilken typ av plats kan ge oss en kreativ kick och nya idéer? Skiljer sig platsen vi funderar på mycket från vår vanliga arbetsmiljö?

Fyll i formuläret och klicka på "Ladda ner" för att ta del av checklistan.