Checklista: Så följer du upp kick-offen  - Steg för steg

När du har genomfört en kick-off med tydligt mål & syfte samt följt en tydlig agenda är det nu dags för uppföljning. Här kan du ladda ner vår smarta checklista som hjälper dig att följa upp kick-offen på bästa sätt. 

 

Till checklistan