Effektiva möten  – vad är en kickoff, egentligen?


27 July 2017 | Petra Andersson

Snart är det dags för många att gå tillbaka till arbetet igen, och kickoffen står ofta högst upp på agendan. Men vad är en kickoff egentligen och hur gör vi den bra? Det går vi igenom i det här inlägget.

möte kopia.jpg


Vad är en kickoff?

Kickoff brukar användas för att beskriva inledningen på en aktivitet som markerar början på ett nytt verksamhetsår eller projekt. Många väljer att lägga sina kickoffer i början av hösten eftersom den ofta kopplas samman med uppstart och nya projekt. Huvudsaken är att du planerar in den när företaget befinner sig i en fas med nya projekt – oavsett när den inträffar under året. 

Syftet med en kickoff är att se till att alla som ska jobba med ett projekt tydligt förstår vad syftet och målet med arbetet eller projektet är, och vilken roll de själva spelar och vad som förväntas av dem. Genom att få alla i rätt mindset kommer arbetet bli mer effektivt eftersom alla jobbar åt samma håll.


Varför har vi kickoffer? Hur bidrar de till effektiva möten?

Kickoffen ger också alla inblandade möjlighet att sätta igång sina tankeprocesser och strategier för hur de ska lägga upp arbetet, och hur de kan gå runt eventuella problem som kan komma att uppstå innan de befinner sig mitt i dem. De här första tankarna är viktiga, eftersom de kommer ligga och jobba latent under hela projektet. Får vi en bra start där vi kan tänka igenom vad som kommer att ske och hur vi ska handskas med det, får vi också bättre förutsättningar att göra ett bra jobb då vi blir mer kreativa och fokuserade. Därför är det också viktigt att vi känner oss engagerade från början. Tonen vi använder vid nystart blir många gånger det som sätter ton för hela projektet.

Varför görs det så många aktiviteter som inte är jobb?

För att få till ett bra samarbete och effektivt arbete behöver vi också känna samhörighet och tillit till våra kollegor. Genom att lära känna varandra bättre på en mer personlig nivå lär vi oss hur de vi arbetar med fungerar, vilket underlättar kommunikation och arbetsmetoder längre fram i arbetet. När vi lär känna varandra och delar roliga minnen blir inte bara lära känna-sträckan kortare, utan vi blir också mer bekväma i varandras sällskap vilket gör det lättare att att vara rak och öppen i sin kommunikation. Gemensamma roliga aktiviteter är också viktiga för att vi ska känna engagemang och motivation inför uppgiften som ligger framför oss. Det känns alltid lättare och roligare att börja jobba i ett projekt som känns kul.

Kickoffen säljer in företaget till dina anställda.

Det är nog få företag som inte ser vinningen med att vara trevlig mot sina kunder eller att bjuda in dem och visa hur företaget jobbar. Samma tankesätt gäller för dina anställda, och brukar hänvisas till som B2E eller Business-to-Employee. Precis som kunden måste känna att du levererar och står för dina värderingar måste medarbetarna känna att alla värden som kommuniceras utåt stämmer och är sanna. Då alla kunder kommer att komma i kontakt med anställda i företaget är dina medarbetare dina viktigaste reklampelare. Om medarbetarna inte känner och lever ut företagets värderingar kommer de aldrig bli mer än tomma ord i ett styrdokument.

Tänk därför på dina anställda som om de var dina kunder – och behandla dem utifrån det. Kickoffen är ett gyllene tillfälle att bjuda in och visa vad företagets står för och hur bra det faktiskt är. Genom att ordna roliga aktiviteter som speglar er som företag kan du aktivt forma och bygga upp en positiv företagskultur där alla känner sig sedda. Försök också att mingla och umgås med olika personer och arbetsgrupper i företaget. Att känna sig nära och bekräftad av ledningen är många gånger nyckeln till en god företagskultur med tydlig kommunikation mellan företagets alla delar.

Ska du snart börja planera och arrangera årets kickoff? Ta del av våra mötesexperters bästa kickoff-tips!

planera kick-off tips guideKATEGORI:
Mötestips

Prenumerera på våra inlägg