Hållbarhet i Sigtuna - så minskar vi vår klimatpåverkan via Fly Green Fund


02 November 2017 | Hanna Gråd
 
Som första destination i Sverige har Sigtuna nu inlett ett samarbete med Fly Green Fund för att minska det ekologiska fotavtrycket och driva på forskningen av biobränsle för flyg. För oss som konferensanläggning innebär det att vi ser till att förnyelsebart bränsle tankas för de flygresor vi gör. När vi gör det ökar efterfrågan och därmed produktionen av bioflygbränsle. Men hur fungerar detta egentligen och hur gör jag?

modellflygplan.jpg

Vad är biobränsle?
Biobränsle är förnyelsebart bränsle som tillverkas av organiskt material, till exempel skogsavfall, alger och matavfall. Den koldioxid som frigörs vid förbränning tas upp i naturens kretslopp och bidrar därför inte till växthuseffekten som har stor påverkan på vår miljö.

Biobränsle kan blandas med det fossila bränsle flygplan drivs av idag, därför krävs ingen förändring på själva flygplanet. Upp till 50 procent av blandningen kan bestå av biobränsle. De flygningar som har gjorts hittills i Norden har använt sig av använd frityrolja eller blomman Camelina som råvara. Genom att använda sig av bioflygbränsle tillverkad på använd frityrolja reduceras koldioxidutsläppet med upp till 80 procent, i jämförelse med samma mängd fossilt flygbränsle. Camelina minskar utsläppet med ungefär 60 procent. 

Vilka är Fly Green Fund och hur bidrar du till deras arbete?
Fly Green Fund är en ekonomisk förening utan vinstintresse. De gör det möjligt för företag och privatpersoner att reducera sin klimatpåverkan vid flygresor. Målet med deras arbete är att få den svenska marknaden medveten om och intresserad av bioflygbränsle. Intresset ska leda till en efterfrågan på det miljövänliga bränslet så att produktionen av det ökar. För att åstadkomma det går 25 procent av Fly Green Funds intäkter till forskning för svensk produktion och 75 procent används till bioflygbränsle vid svenska flygplatser. Fly Green Fund jobbar alltså inte med ren klimatkompensation. De gör det möjligt att minska din klimatpåverkan på riktigt, inte bara kompensera för de utsläpp du gör.

Bidrar gör du enkelt genom att räkna ut vad biobränslet skulle ha kostat för din flygresa, och swisha till Fly Green Fund. En timmes flygning kostar ungefär 400 kr för 100 procent biobränsle. Alla summor räknas, bidra hellre med en liten summa än ingen alls. Det är viktigt att visa att vi är många som efterfrågar biobränsle. 

Varför har vi gått samman och samarbetar med Fly Green Fund?
Besöksnäringen ökar stadigt i Sverige och eftersom Sigtuna är Sveriges fjärde största hotell- och konferensdestination har vi ett ansvar att tänka till före. Sigtuna kommun omfattar även Sveriges största flygplats Arlanda, och eftersom vår näring till viss till är beroende av flyget vill vi bidra till att flyget blir mer hållbart i framtiden. Vi vill kunna bedriva en verksamhet även i framtiden och det ska kännas bra i magen.

Målet med vårt hållbarhetsarbete är självklart att ha en verksamhet med så lite miljöbelastning som möjligt. Därför jobbar vi med att mäta och minska vår klimatpåverkan vad gäller energiförbrukning, uppvärmning, tjänsteresor, tvätt och matråvaror. För de flygresor vi ändå gör i tjänsten har vi valt att stötta Fly Green Fund.

Ekvationen är enkel, ju fler vi är som efterfrågar biobränsle till flyg och andra transporter, desto mer biobränsle kommer produceras. På det sättet kompenserar vi inte bara för vår miljöpåverkan utan vi minskar den. Genom att vi på Sigtunahöjden har gått samman med Destination Sigtuna och arbetar för en fossilfri besöksnäring hoppas vi att inspirera våra gäster, andra företag och även andra destinationer till att vara med i arbetet för mer hållbara flyg. Vi uppmanar därför våra gäster att bidra till fonden motsvarande deras flygresa. Tillsammans gör vi skillnad!

Vill du ha fler tips på hur du kan minska ditt ekologiska avtryck? Läs här om hur du gör din semester hållbar eller ladda ner våra 4 bästa tips här nedan på hur ditt företag kan minska sin klimatpåverkan.

 4 tips för att minska klimatpåverkanKATEGORI:
Hållbara möten

Prenumerera på våra inlägg