FNs globala mål och ditt företags påverkan!


07 May 2024 | Sigtunahöjden
Att arbeta mot en hållbar framtid med hjälp av FNs globala mål är lättare sagt än gjort. Om du jobbar på ett företag som inte har anammat FNs globala mål tidigare, kan det vara svårt att veta var man ska börja. I den här artikeln har vi sammanfattat våra bästa tips för att hjälpa dig och ditt företag att komma igång med de globala målen. Vi bjuder även på en smart checklista för hur du kan sätta och följa upp FNs global mål till 2030!

Vad är FNs globala mål?

FNs globala mål är 17 mål som olika världsledare tog fram för Agenda 2030. De globala målen sattes den 25 september 2015 för att uppmuntra världen att utvecklas på ett hållbart sätt och skapa en hållbar framtid för alla. FNs globala mål är integrerade med varandra och balanserar den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Med dessa mål vill man t.ex. utrota extrem fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa trygga samhällen för alla till år 2030.

Om du vill läsa mer om vad respektive mål fokuserar på och vill uppnå kan du klicka här.

Fasad 04-1-1
De globala målen kallas även för Agenda 2030, då syftet är att uppnå samtliga mål till år 2030.

Vem riktar sig de globala målen på?

FNs globala mål är universella och gäller för både höginkomst- som låginkomstländer. Alla kan arbeta för en hållbar framtid på olika sätt och det är viktigt att vi tar ett aktivt ansvar för att uppnå de globala målen till år 2030. 

Man kan tänka sig att Sverige ligger före i hållbarhetstänket, men vi har fortfarande en lång väg kvar för att uppnå mål som t.ex. konsumtion, hav och biologisk mångfald. Det har pekats ut att av de tre områdena som Sverige behöver utvecklas mest inom är det dem miljö- och klimat relaterade målen. Vi kommer aldrig att uppnå de globala målen om en individ gör mycket och andra gör ingenting, men om vi uppmuntrar varandra till att tänka mer hållbart kommer vi närma oss FNs globala mål och skapa en hållbar framtid för alla. Det räcker inte att tänka på privatperson nivå utan även företag behöver ta ett aktivt ansvar för att nå upp till målen år 2030.

Hur kan ditt företag börja jobba med FNs globala mål?

1. Börja att arbeta med några utvalda mål i taget
Rom byggdes inte på en dag. Det är enklare att uppnå mål genom att fokusera på några i taget och sätta upp olika delmål längs vägen. Undersök vilka av de 17 målen som är viktigast för er verksamhet och som är enkla att börja jobba utefter i dag.

Sigtunahöjdens Globala mål
På Sigtunahöjden valde vi tre primära och fyra sekundära globala mål att arbeta utefter.

2. Applicera de globala målen i ert arbetssätt
När du har valt globala mål som relaterar till er verksamhet får du se till att alla inom företaget är på samma bana. Säg inte bara, utan jobba aktivt med de satta målen och se över hur ni kan utveckla arbetssätten som påverkar den ekonomiska, sociala och miljömässiga hållbarheten. Glöm inte att uppdatera och följ upp hur det går med målen så ni en dag kan fokusera på nya mål.

Relaterad läsning: Tio tips för en mer hållbar konferens

3. Skapa en hållbarhetsgrupp
Med en hållbarhetsgrupp har ni alltid någon på plats som påminner företaget om att arbeta med de globala målen och på ett hållbart sätt. Välj gärna en person från varje avdelning så att ni fångar hela företagets synvinklar och når ut till alla. 

4. Dela med er av ert nya hållbara arbetssätt
Ta för vana att dela med era lärdomar och fynd till andra. Våga lära ut och utmana andra verksamheter att jobba mer hållbart. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid!

På Sigtunahöjden delar vi med vårt hållbara arbetssätt och tankar kring de globala målen på vår hemsida och sociala medier. Där utvecklar vi vilka mål vi fokuserar på och hur vi aktivt jobbar med dem för en hållbarare framtid.

Om du vill läsa mer och bli inspirerad kan du läsa om vårt hållbarhetstänk på Sigtunahöjden här och hur vi jobbar med de globala målen här.

Globala Målen 02-1

Genom att utbilda dina anställda om Agenda 2030 och dess 17 globala mål uppmuntrar du bara inte ett hållbart arbetssätt, utan även inspirerar en hållbar livsstil utanför jobbet!

5. Fortsätt att utbilda dig själv
Det finns inte ett sätt att jobba på och det är viktigt att du och ditt företag är öppna för att utvecklas! Ett sätt att fortsätta utbilda sig själv och hålla sig uppdaterad är att leta efter grupper eller organisationer som utbildar varandra.

FN-förbundet erbjuder digitala föreläsningar och workshops. Svenska möten har återupptagit sitt hållbarhetsarbete och håller ibland utbildningar för deras medlemmar om ämnen som t.ex. agenda 2030 och dess globala mål. Nätverket
hållbar besöksnäring anordnar föredrag, seminarier och webinarier och tillhandahåller webbutbildningar om hållbarhet till dess medlemmar.

Checklista; Hur du väljer dina Globala Mål

 KATEGORI:
Hållbara möten

Prenumerera på våra inlägg