Därför bör ert företag arbeta med FN:s globala mål - stora vinster för både er och planeten


07 November 2019 | Sigtunahöjden

Att arbeta med Globala målen är ett suveränt sätt att påverka, att engagera personalen och att förändra världen till det bättre i linje med Agenda 2030.

Det är ett verktyg som hjälper er att ta ert hållbarhetsarbete till nästa nivå, oavsett hur stort eller litet ditt företag är. Ni öppnar även för nya marknader, att faktiskt nå de kunder ni vill nå samtidigt som ni attraherar potentiell ny personal. Sigtunahöjden har nyligen tagit fram Globala målen för företaget och förutom att förklara vilka fördelar det finns med att arbeta med målen tipsar vi nu om hur ni kan göra detsamma.

karta-globala-malen-logo-och-ikoner

 

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är en viktig del i Agenda 2030. Det är ett verktyg för att hjälpa världens länder att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. 

Det finns många fördelar med att arbeta med de globala målen för ert företag, några av dem kan du läsa om här nedan.

 

 • Krav från kunder och samarbetspartners

I takt med att både kunder och samarbetspartners blir mer och mer klimatmedvetna ökar även deras krav på hållbara lösningar och förväntningar på att ditt företag ska ha ett tydligt uttalat hållbarhetsarbete. 

 • Employer branding

Eftersom fler får upp ögonen söker allt fler sig till medvetna företag som kan redovisa sitt hållbarhetsarbete. Därför handlar det även om vilka ni vill tala till i nya rekryteringar. 

 • Effektiv resursanvändning = ekonomisk vinning 

  Det handlar även om möjligheten att öppna upp för en mer effektiv resursanvändning och nya lösningar som kan komma att bli ekonomiskt lönsamma för företaget. Det kan handla om klimatsmarta energilösningar på kontoret eller att minska transportsträckorna och att tänka etiskt och miljömärkt när ni köper in varor.
 • Innovation 

Genom att arbeta med Globala målen skapar ni även förutsättningar för innovation, eftersom er vilja att utvecklas kommer att öppna för nya affärsmöjligheter.

 • Expandera på nya marknader

Genom att förmedla hur ert företag arbetar med och tolkar målen och ge andra möjligheten att hoppa på tåget, får ni möjligheter att nå nya marknader. 

 

Klimatreducera företagsresan? Läs mer om Fly Green Fund

 

Att ta fram och implementera de globala målen

I Sigtunahöjdens hållbarhetsgrupp finns personer från olika avdelningar representerade och arbetet leds av hållbarhetskonsulten Simon Strandvik. Gruppen har arbetat med de globala målen i flera månader och presenterade sitt gedigna arbete 2020.

De globala målen ger ett gemensamt ramverk att förhålla sig till, vilket gör att olika verksamheter pratar samma språk. Och det behövs verkligen eftersom hållbarhetsbegreppet tenderar att tolkas olika. De globala målen, som är just mål till 2030, bryter ner det komplexa och gör hållbarhet greppbart. Det viktiga är att berätta HUR en verksamhet i själva verket bidrar till att långsiktigt  uppnå ett specifikt mål och här har Sigtunahöjden  gjort ett grundligt arbete, säger Simon.

Här är våra tips för hur ni bäst kommer igång med att stötta Agenda 2013 och en hållbar framtid.

 

1. Skapa ett hållbarhetsråd inom företaget

Sätt upp en grupp i företaget för att fokusera extra på hållbarhet. En fråga ni bör ställa er är vilka som ska vara med. Det kan vara ledningsgruppen eller en grupp frivilliga från olika avdelningar, välj utifrån vad som fungerar bäst på just ert företag. Viktigt är att ni planerar in och följer upp vad ni besluta i gruppen.

Tips: Åk gärna på studiebesök om ni behöver inspiration! Retuna är ett exempel på en organisation som lyckats komma riktigt långt med sitt hållbarhetsarbete och som tar emot studiebesök.

 

Läs också: checklista kraven du kan ställa på din konferensanläggning

 

2. Träffas för ett första möte

Bestäm en första träff. Det är bra om deltagarna är pålästa innan men det är inget måste. Meningen är ju att så många som möjligt ska bli införstådda för att ni ska kunna implementera tankesättet den dagliga verksamheten.

Utgå från informationen här. På sidan kan du klicka dig fram och läsa om målen, deras underkategorier samt se förslag på aktiviteter som stämmer in på de olika målen.

Ett tips är att dela in er i grupper för att sedan presentera de olika målen för varandra. Diskutera sedan på vilka sätt samtliga mål kan kopplas till ert företag utifrån punkt 3.

 

3. Utgå från företagets vision och ledord

Vilka är era drivkrafter? Redan i den här frågan blir kanske något eller några mål ni vill arbeta med självklara. Det behöver alltså inte vara att göra någonting nytt, utan det är sannolikt att ni kan fortsätta som ni redan gör. Arbetar ni inom detaljhandel kanske de mål som riktar in sig på hållbar produktion blir mest naturligt. Beroende på vilken bransch ni verkar i kommer ni att hitta några mer eller mindre självklara mål för just er. Lista sedan de punkter ni idag gör som stämmer överens med målen och dess underkategorier. Det är viktigt att även få ned i skrift hur verksamheten faktiskt bidrar till det övergripande globala målet på en global nivå. Annars finns risken att ni bara väljer ut ett mål som passar för att sedan nöja sig med det. Det viktiga är att betona hur ni faktiskt bidrar.

20sigtuna_summer18

Sigtunahöjdens vision är "tillsammans för en hållbar framtid". Därför kändes det naturligt att koppla företagets vision till de globala målen.

 

4. Prioritera målen 

Det finns ingen gräns för hur många mål ni väljer men det kan vara bra att skala ner dem så att det hela blir enklare att prata om både externt och internt. Ju färre mål, desto kärnfullare blir budskapet. 3-4 fyra mål är tillräckligt men många företag väljer att redovisa betydligt fler.

Tips: Känns det svårt att avgränsa er till ett fåtal mål? Testa att dela upp målen i primära och sekundära mål. De sekundära målen blir mål som är viktiga för er men som inte har samma prioritet och koppling till just ert företag.

 

5. Tänk framåt

Finns det övriga mål som ni vill arbeta mot så lägg till dem i listan. Ni kan även utveckla hur ni på sikt vill bidra till de specifika målen ni valt. Även fast ni redan gör mycket bra saker finns det ofta mycket mer ni kan göra!

DSC_8280_2048px 

Sigtunahöjen har egna bikupor, och väljer det som exempel på hur vi bidrar till att uppnå nr. 15; Ekosystem och biologisk mångfald.

 

 • 6.  Implementera målen internt

 • Implementera målen inom det egna företaget - använd era interna kanaler för att kommunicera med övriga medarbetare. Har ni en gemensam facebookgrupp är det en perfekt plats. Kanske har ni en kommande personaldag att prata vid?

  Om personalen inte är insatta i arbetet med de globala målen och hur de bidrar genom sitt dagliga arbete, kommer det att bli svårt att utveckla arbetet framåt.

 •  
 • 7. Sätt målen och mätverktygen samt fördela ansvaret

 1. Nu går ni igenom alla mål igen. Hur ska ni uppnå målen och vilka är rimliga att satsa på? Ställ er frågan vad ni faktiskt kan mäta och följa upp. Om ni exempelvis vill öka andelen ekologiska råvaror i en restaurang krävs det att någon köper in varorna, inventerar och reder ut vad ni faktiskt serverar i slutledet.

 2.  
 • 8.  inspirera andra

 • Efter att ert arbete finns i skrift är det dags att inspirera andra. Detta gör ni förutom på er hemsida, i sociala medier och andra kanaler med kunder ni har. Ju mer ni bjuder in andra att ta del av ert arbete, desto fler kan ni påverka! Är det någon av punkterna ni behöver hjälp med att uppnå från andra företag? Var noga med att stäcka ut en hand för eventuella samarbeten.

 •  
 • 9.  Följ upp på utsatt möte

 • Det är ofta detta som leder till faktiska förbättringar. Det är viktigt att utse en person som är ansvarig för att driva på arbetet framåt. Boka även in ett möte för uppföljning där ni ställer er frågan hur det egentligen har gått och om ytterligare åtgärder krävs för att implementera målen internt eller utveckla verksamheten för att uppnå målen.

Vill ni läsa mer om Sigtunahöjdens hållbarhetarbete och arbete med de globala målen? Läs mer här.

 Prenumerera på våra inlägg