5 tips från varumärkesexperten – Så använder du interna event i varumärkesresor


12 February 2020 | Sigtunahöjden

Förändringsarbete är ofta en central del i marknads- och kommunikationschefers arbete. En utveckling av varumärket, en ompositionering av bolaget på marknaden eller att en ny produkt som ska se dagens ljus, är bara några exempel på vad det kan handla om.

Oavsett vad ligger det säkerligen många månader, ibland år av arbete bakom med marknadsundersökningar, strategier, interna möten och design. Att sedan lansera och gå ut stort och brett till kunder och allmänheten är både en affärsmässig nödvändighet på samma sätt som en stark drivkraft under processen för alla inblandade. Det man inte alltid tänker på är att en intern lansering kan spela en stor roll för den externa framgången. På många olika sätt. 

JulianR-2

Varumärkesexperten Julian Reisz ger dig 5 tips för framgångsrika interna event i samband med varumärkesresor.

Varumärkes- och kommunikationsstrategen Julian Reisz har i över 15 år arbetat som marknadschef i internationella bolag och som konsult inom varumärkesutveckling och förändringsarbete. Han har bland annat hjälpt Absolut Vodka att ”äga” midsommar och få Electrolux-kunder att bry sig om de tidigare lågintresseprodukterna luftvärmepump och vattenvärmare. Utöver det har han arbetat med upp emot ett hundratal andra varumärken. Den gemensamma nämnaren för de kunder, nyheter och strategiimplementeringar som lyckats bäst är att de först har fokuserat internt. Här redogör Julian för varför interna lanseringar och event är så centrala och ger fem värdefulla tips.

 

Ladda ner: Sigtunahöjdens guide till hållbara och effektiva möten


  1. 1. Prototyp- se det som ett genrep inför den externa lanseringen

När det omfattande förändringsarbetet pågått under en längre tid, i en oftast mindre projektgrupp, är det lätt och helt naturligt att man blir låst i sina tankegångar och att perspektiven begränsas. Att då börja med att lansera arbetet internt ger möjligheten att få värdefull input, testa nya idéer och finjustera detaljer. Självklart är det så att man vill att allt ska vara perfekt från början, men att öppna upp och få insikt kring eventuella misstag och förbättringspotential internt först, är både enklare och mer kostnadseffektivt än att inse dem på ett event eller på en scen framför sina kunder.

sigtunahojden gäster

  1. Att öppna upp för att få insikt kring arbetet internt innan det presenteras för kunderna är både enklare och mer kostnadseffektivt.

 

Ladda ner: Tips på samarbetsövningar och aktiviteter för ett effektivt möte  

 

  1. 2. Kultur- bygg kännedom och stolthet genom att engagera alla

Enligt en akademisk studie (Brooks, 2000) kan kunders lojalitet och intresse för ett varumärke med upp till 80% härledas till de anställda. Ett företag kan ha världens finaste logotyp och smartaste kommunikation men om de anställda inte känner till en produkt eller nyhet, har man missat en av de viktigaste målgrupperna menar Julian. Genom att involvera de anställda på ett inspirerande sätt blir de inte bara mer engagerade utan också värdefulla ambassadörer för varumärket och kan skapa spridning i sociala medier.

3. Tack - glöm inte att lyfta fram och fira de som bidragit 

Att tacka kollegor via mail för det arbete de gjort är självklart trevligt. Men att stå på scenen på ett event och nämna var och en som varit med i ett arbete eller projekt är ett ännu bättre sätt att ge erkännande till dem som bidragit. På International Day of Happiness presenterades en landsomfattande undersökning bland brittiska arbetare som visade att uppskattning är nyckeln till de anställdas lycka. Hela 80% angav att känslan av att vara uppskattad är den allra viktigaste och kom före lön (58%) samt känslan av att vara betrodd (55%).

4.Nytt på gång - kom bort från vardagen och kontoret

Ett varumärkes- eller lanseringsevent markerar internt att något har förändrats och att något nytt tar sin början. För att på riktigt påverka beteende och kultur är det avgörande att förändra sin miljö. Därför rekommenderar Julian Reisz inte bara att företag ska ordna interna event men också att de bör ske utanför kontoret. Det ger ett avbrott mot vardagen, en större impact och ett tydligt signalvärde att det handlar om något stort och viktigt. Och man ska inte glömma att det dessutom är enklare att få allas uppmärksamhet på ett nytt utvalt ställe än under 30 minuter i matsalen på kontoret.

Sigtunahöjden möten och konferenser

Det är viktigt att välja en lokal som ni kan anpassa efter ert behov, ert budskap och den önskade upplevelsen. 

5. Upplevelse- välj rätt lokal och äg agendan

Med interna event finns möjligheten att inte bara informera utan även att skapa en upplevelse. Det vill säga att utöver en powerpointpresentation förmedla budskap och förstärka känslan kopplat till det en lansering eller ett förändringsarbete handlar om. Är det en ny hållbarhetsstrategi som ska implementeras är det kanske mindre lämpligt med hamburgare och läsk på en nöjespark.

Välj alltid en lokal som inte har ett för förutsägbart tema utan ger möjligheten att anpassas till varje enskilt behov, budskap och önskad upplevelse. Tänk på att musiken, ljuset och maten kan skapa en atmosfär som signalerar en förändring eller pekar företaget i en ny riktning.

Det går alltså att skapa stor förändring och lyckas på sina externa marknader om man först gör ett genomtänkt arbete internt. Enligt Julian är det ingen tvekan om hur värdefullt och avgörande det är med interna lanseringsevent för att driva förändringsarbete, lansera nya produkter eller ett varumärke på ett framgångsrikt sätt. Det handlar om att ha med sig insikten om att interna event verkligen spelar roll men också att de måste genomföras med både hjärta och hjärna för att nå det bästa resultatet. Med lika mycket fokus på hur saker görs och hur de upplevs, som på vad som sägs och den information som ges, finns det långsiktiga vinster att göra. Både internt och externt.

Planerar ni ett internt event, kickoff eller konferens? Boka ett förutsättningslöst möte med en av våra event- och mötespecialister. Vi bjuder gärna på lunch i Restaurang Skog i samband med ditt besök.

 KATEGORI:
Mötestips

Prenumerera på våra inlägg