Cirkulär ekonomi - allt ditt företag behöver veta 2023


31 January 2023 | Sigtunahöjden

Att utveckla sitt företag till en mer hållbar verksamhet har länge varit en trend. Nu börjar allt fler även inse vikten av att ställa om till en cirkulär ekonomi. I den här artikeln berättar vi mer om den nya kretsloppsekonomin och hur en cirkulär affärsmodell kan gynna både planeten och ditt företag!

Vad är cirkulär ekonomi?

Du har säkert redan sprungit på uttrycket i olika sammanhang, men vad betyder det egentligen? Enkelt sammanfattat är cirkulär ekonomi en modern synonym för kretsloppsekonomi. Man kan säga att det är ett ekonomiskt system som bygger på att behålla värdet på produkter, material och resurser genom att använda och återanvända dem så länge som möjligt. Därefter återvinns de – alltför att ta tillvara och spara på jordens och människans värdefulla resurser och energi.

Den cirkulära ekonomin är ett hållbart alternativ till den traditionella, linjära ekonomin som går ut på att tillverka, köpa och slänga produkter i ”en rak linje”. Cirkulära satsningar är också ett viktigt verktyg för social och ekonomisk hållbarhet, t.ex. genom att skapa fler jobbtillfällen och göra produkter tillgängliga för fler genom återbruk och återvinning.

_DSC8419-1-2

Cirkulär ekonomi går ut på att behålla värdet på produkter, material och resurser. I stället för att tillverka, köpa och kasta bort, utnyttjar man allt så länge det går.

Vad kan ditt företag vinna på en cirkulär ekonomi?

Om vi ska lyckas nå de globala hållbarhetsmålen måste världen ställa om till en cirkulär ekonomi. Här har alla företag, litet som stort, en mycket viktig roll för att minska klimatpåverkan och skapa en mer hållbar framtid. Att gå över till en cirkulär ekonomi kan dessutom göra ditt företag mer attraktivt och lönsamt. Genom att börja tänka cirkulärt kan ni upptäcka nya affärsmodeller, bli mer resurseffektiva och börja utveckla helt nya tjänster, produkter och erbjudanden.

Vinster med cirkulär ekonomi för företag

Förutom de uppenbara miljövinsterna, kan ditt företag få många fördelar av att ställa om till en cirkulär ekonomi, som till exempel:

Ökad innovationskraft och nya intäktskällor

Minskade kostnader

Bättre varumärkesimage

Attraktivare arbetsgivare

Nöjdare kunder och personal

Nya interna och externa samarbeten

Stora miljövinster

Förberedelse inför framtida miljölagar

Genom att börja tänka och agera cirkulärt kan ni skapa en mer hållbar ekonomi som värnar om både människan och miljön – och samtidigt får er verksamhet att växa. En riktig win-win med andra ord!

_DSC8534

Genom att börja tänka cirkulärt kan ni skrota ”Slit och släng”- kulturen och i stället försöka behålla värdet på produkter, material och resurser så länge som möjligt. Samtidigt som ert varumärke stärks och ert företag får en boost!

Hur kan ett företag ställa om till en cirkulär ekonomi?

Att ställa om från en linjär till en cirkulär affärsmodell kan vara en stor process, men vårt råd är att ta det steg för steg.

1. Börja smått 
Börja med en sak och förändra lite i taget. Det kan handla om något så enkelt som att börja köpa hållbara arbetskläder eller kontorsmaterial. Ett annat steg kan vara att börja se över personalens hälsa eller arbetsrelationerna inom ert företag. Se över era inköpsvanor och fundera på om ni kan minska konsumtionen av nya produkter. Går det att återanvända och återvinna mer av det ni redan har? Att ta små steg är mycket bättre än att vara för ambitiös och investera energi och tid på stora planer som aldrig blir av.

2. Utgå från era unika värderingar och förutsättningar 
Utgå från ditt företag och arbeta med lösningar som går att applicera i just er verksamhet. Samla ihop ett team med olika kompetenser och försök skapa en helhetsbild av vilka aktiviteter ni vill göra. Var kreativ och hitta nya och innovativa lösningar. Skapa en tydlig ambition för projektet och utse en ansvarig projektledare för varje aktivitet. Sedan är det bara att börja direkt med en eller flera uppgifter!

3. Använd cirkulär ekonomi som kompass 
Börja använda cirkulär ekonomi som en ”kompass för beslut” i ert företag. Testa att tänka cirkulärt när ni utvecklar era erbjudanden och tjänster. Se över era inköp av material, leverantörer och transporter. Kan ni satsa mer på återanvändning, renovering och återvinning?

4.  Sätt enkla och mätbara mål
När du börjar arbeta med cirkulär ekonomi är det viktigt att tydliggöra de mål som du och ditt företag har. Sätt mätbara mål som ni kan följa upp, så blir det enklare att se vilka områden ni behöver utveckla och hur verksamheten linjerar med nya lagar och regler.

5. Utbilda och få med alla på tåget!
Cirkulär utveckling går lättare om alla medarbetare är med på tåget och vill samma sak som du. För att lyckas med det krävs det kunskap som skapar medvetenhet och engagemang. Utbilda personalen om alla vinster och fördelar med cirkulär ekonomi. Bonustips: Informera gärna dina kunder om ditt arbete, så stärker du ditt varumärke och sprider dina visioner till fler!

Fler tips här: Cirkulär ekonomi på jobbet – 5 tips för att komma i gång direkt!

Vill ni komma igång med cirkulär ekonomi? Boka Lotta Bomans föreläsning om cirkulär ekonomi!

Vill ni komma igång med cirkulär ekonomi inom företaget? Boka Lotta Bomans inspirerande föreläsning!KATEGORI:
Mötestips, Hållbara möten

Prenumerera på våra inlägg