Splittrad arbetsgrupp? Så får ni tillbaka teamkänslan!


01 December 2021 | Sigtunahöjden

Att skapa en bra teamkänsla i arbetslaget är oerhört viktigt för att undvika splittrade arbetsgrupper. Om vi inte har en bra sammanhållning bland kollegorna kan det uppstå en dålig kultur i teamet som går utöver både arbetsinsatsen och välmåendet i arbetsgruppen. Hur hjälper vi då en splittrad arbetsgrupp att hitta gemenskapen, bygga upp teamkänslan och skapa en bra arbetskultur? Det kommer vi besvara i denna artikel med hjälp av våra topp 5 tips för att öka teamkänslan inom en splittrad arbetsgrupp.

Två glada kollegor på Sigtunahöjden
Skratt och öppenhet hjälper att skapa tryggare arbetsplatser.

5 tips som ökar teamkänslan i en splittrad arbetsgrupp

1) Inled arbetsveckan med en checkin
Ett enkelt tips för att öka teamkänslan inom en splittrad arbetsgrupp är att starta arbetsveckan med en checkin. Låt teamet träffas och sätta en gemensam agenda för vad de vill uppnå. Avrunda veckan med en till checkin där ni går igenom vad som uppnåddes och vad som inte gjorde det. Våga ta hjälp och sök stöd hos varandra. 

Checkins är perfekta tillfällen att skapa förståelse för hur mycket arbetsbörda dina kollegor har och om man eventuellt kan göra något för att underlätta. Det blir även lättare att fira dina kollegors framgångar. Checkins öppnar upp en yta för diskussion och uppföljning mellan arbetslaget.

Arbetsgrupp på Sigtunahöjden
Checkins kan man aldrig få nog av! Testa att checka in och ut med teamet varje dag.

2) Skapa förväntanskontrakt mellan varandra
En stor anledning till en splittrad arbetsgrupp kan bero på misskommunikation. Det är lätt att missuppfatta varandras behov eller förväntningar och utan rätt kommunikation kan det leda till frustration och irritation. Genom att prata med sitt team om ens egna behov och skapa ett förväntanskontrakt med varandra kan man undvika onödiga missförstånd. 

Tips! Lyssna in på varandras behov och tydliggör era förväntningar av varandra. Vad behöver ni från varandra för att skapa en bättre teamkänsla i samarbetet framöver?

3) Involvera teamet i beslut
En splittrad arbetsgrupp kan vara ett tecken på behov av att få påverka och utvecklas. Testa att öka teamkänslan genom att låta teamet utvecklas med verksamheten. Det innebär att inte bara utveckla dina kollegor eller medarbetare utan även låt dem få påverka verksamhetens utveckling. Det är lättare att stå bakom och känna sig engagerad över ett beslut som man har själv fått vara med och påverka. Låt alla uttrycka sina tankar och bemöt dem med motiveringar och förståelse. Detta hjälper även att skapa en meningsfull och engagerande arbetsplats.

Struktur och planering
En inkluderande och utvecklande arbetsplats ökar teamkänslan och minskar splittrade arbetsgrupper.

4) Engagera och motivera teamet!
Engagemang smittar av sig. Om ett team kan känna sig engagerade i varandra eller i jobbet är det lättare att hitta en gemenskap mellan varandra. Intressera er för varandras intressen, uppmuntra varandra när någon gör något bra eller gå på en AW någon gång ibland. Att bry sig om varandra eller prata om ett gemensamt intresse, kan hjälpa teamet att komma varandra närmare och öka teamkänslan.

 

Utvecklande läsning:
Så boostar ni gemenskapen på jobbet – 9 enkla tips

 

5) Stärk teamkänslan med teambuilding session
Teambuilding sessions är till för att hjälpa splittrade arbetsgrupper att komma varandra närmare och höja teamkänslan. Det är ett perfekt verktyg att använda sig av under större och tidskrävande projekt. Du och arbetslaget bokar in teambuilding sessions under projektets gång och pratar om ert samarbete, för att sedan avsluta projektet med ett reflektions tillfälle.

Tips! Tänk på att detta är en tid för reflektion och diskussion kring hur du och din grupp kan jobba bättre tillsammans. Fokusera på att prata om era behov, oro och samarbete, inte projektets process.

Picknick vid Mälaren
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att undvika splittrade arbetsgrupper. Boka en teambuilding session där ni som ett team kan reflektera över ert samarbete.

Så här håller du din nästa teambuilding session

Vill du höja teamkänslan hos din splittrade arbetsgrupp, men osäker på hur du ska göra? Ladda ned vår teambuilding session checklista! Där hittar du tips på vad du kan tänka på och hur du kan hjälpa en splittrad grupp hitta teamkänslan igen.

Har du inte återvänt till kontoret än, men vill stötta dina team ändå? Läs vår artikel: Håll teamkänslan uppe när ni jobbar på distans – 8 tips för vidare läsning om teamkänslan och hur vi höjer den!

Sigtunahöjdens Checklista Teambuilding SessionKATEGORI:
Mötestips

Prenumerera på våra inlägg