Tillbaka till vardagen efter krisen - checklista för utvärdering


05 May 2020 | Sigtunahöjden

Bra jobbat! Ni har nu tagit er ur krisen och ni bör ge er själva en rejäl klapp på axeln.

Hur ni som krisgrupp eller ledare agerar under en kris är viktigt, men vad ni kan lära er av den likaså.

En sak ni kanske har lärt er att det underlättar att ha förebyggande åtgärder på plats, men i den här artikeln ger vi tips ni kan använda er av för att utvärdera er krishantering och på så sätt förbereda er för framtida krisscenarion.

Det här är den sista delen av tre om krishantering. Se även: Så förbereder ni er på en kris och så hanterar ni en pågående kris. 

Sigtunahöjden Krishantering

För att stå redo för kommande kriser är det viktigt att utvärdera krisen. Kom ihåg att det finns en rad frågor att ställa för att omsätta era erfarenheter till nya rutiner, de här är bara några av dem.

 

Checklista - utvärdering av er krishantering

 

 • · Var händelsen utom er kontroll eller kunde ni ha agerat annorlunda för att motverka krisen?
 •  
 • Om ni kunnat agera annorlunda, notera detta inför framtiden i er krisplan.
 •  
 • · Har ni mottagit, registrerat och svarat på feedback från medarbetare, kunder och/eller samarbetspartners?
 •  
 • Tänk på att feedbacken kan komma muntligt från en kollega eller i form av recensioner online eller kundenkäter.
 •  
 • · Krisgruppen informerade samtliga berörda kunder, gäster och/eller samarbetspartners om situationen.
 •  
 • · Krisgruppen  var ärlig och tydlig gentemot kunder och medarbetare
 •  
 • Både med hur situationen såg ut, vad problemet bestod av och i vilken utsträckning företaget påverkades.
 •  
 • · Krisgruppen kommunicerade öppet och transparent till sina medarbetare

· Krisgruppen följde krisplanen

Ni använde krisplanen som grund och handlade efter de rutiner som fanns på plats i största möjliga mån.
 • · Krisgruppen var öppen med ev. brister eller vad som gick fel
 •  
 • I en kris är det viktigt att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och improvisera när saker inte går som planerat.
 •  
 • · Krisgruppen kommunicerade den nya kunskapen som företaget dragit lärdom av på grund av krisen

Se till att den nya kunskapen inte stannar hos krisgruppen, låt istället alla medarbetare och eventuella kunder som berörts få reda på vilka ny lärdomar ni har fått. 

 • · Krisgruppen agerade efter företagets vision och ledord
 •  
 • (Både i er kommunikation gentemot medarbetare och externt.)
 • Samt agerade efter dessa i största möjliga mån.
 •  
 • · Krisgruppen informerade andra inblandade aktörer såsom kunder och samarbetspartners
 •  
 • Det är viktigt att informera om hur ni gör för att bygga upp deras förtroende för er igen eller vilka säkerhetsåtgärder ni har tagit för att undvika liknande händelser. Vilka kanaler ni använder er av beror på vilket budskap ni har och till vem.
· Viktigt: Kom ihåg att uppdatera krisplanen!
 1. Sist men absolut inte minst; krisplanen bör vara ett levande dokument. Uppdatera och utvärdera den därför när krisen har lagt sig. När det kommer till krishantering blir ni mer effektiva allt eftersom ni skaffar er erfarenhet av olika situationer.
 2.  
 3. Kom ihåg! Det är av stor vikt att ha en komplett krisplan - att utvärdera krisen är betydelsefullt, men en plan för vad som ska ske innan och efter krisen är minst lika viktig.
 4.  
 5. För att hjälpa er på traven har vi tagit fram en nedladdningsbar guide ni kan använda er av. Guiden består av checklistor, redigerbara arbetsblad och tips för hur ni kan agera innan, under och efter krisen.
 6.  
 7. New call-to-action
 8.  
 9. Informationen är hämtad från:
 10.  
 11.  
 12.  


KATEGORI:
Krishantering

Prenumerera på våra inlägg